WELKOM

 Al meer dan 85 jaar vertrouwd Bouwen! 

Al meer dan 85 jaar vertrouwd bouwen

Wij zijn een familiebedrijf dat in 1937 is opgericht, begonnen als een 1-mans zaak en nu al overgegaan op de 3e generatie
"van Oostenbruggen"
voor zowel particulieren als bedrijven, in zowel klein- als grootschalige projecten.
Bouwbedrijf A. van Oostenbruggen B.V. is Uw betrouwbare partner in al Uw bouw-projecten en staat garant voor
een goede prijs/kwaliteitsverhouding
en een perfect eindproduct, al meer dan 85 jaar.
Voor meer informatie, ga naar naar de pagina "Voor al Uw vragen" via bijvoorbeeld de e-mail of per telefoon.

Wij streven er voortdurend naar een geweldig bedrijf te zijn en duurzaam succes te bereiken door het leveren van kwaliteit in de bouw-, renovatie- en verbouw sector. Onze diensten omvatten bouw en renovatie van woningen en bedrijfspanden in de ruimste zin. Wij gebruiken alleen de modernste middelen en methoden in de uitvoering van onze projecten in overeenstemming met het bestek of uw wensen. Wij beschikken over uitstekende vakmensen en een zeer breed netwerk van onderaannemers, gerenommeerde en betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in verschillende soorten werk. Dit stelt ons in staat de belasting van het werk te verdelen en de projecten op efficiënte en tijdige wijze uit te voeren.
Wij kunnen de bouwaanvraag voor regelen en hebben een keur aan gespecialiseerde architecten en ontwerpers.

WIJ ZIJN O.A. GESPECIALISEERD IN:

NIEUWBOUW

ONDERHOUD

VERBOUW

RENOVATIE

TIMMERWERK

METSELWERK


WONINGBOUW

UTILITEIT

VERHUUR GEBOUW GEDEELTES 

 

 Projecten

Hier treft u een klein aantal van de door ons uitgevoerde projecten aan. KLIK OP DE FOTO VOOR DE VIDEO

Er komt een hoop kijken bij het bouwen van Uw object.

Vraag: Welke vergunningen zijn nodig voor een bouwproject?
Antwoord: De afdeling gebouw-inspectie, het gemeentelijk bureau van welstand en planning of de afdeling vergunningen van uw (deel)gemeente beschikt over een lijst van vergunningen en inspecties met betrekking tot bouw- en bestemmingsplannen die vereist zijn voor nieuwbouw of verbouwingen.

Vraag: Kan ik tijdens de uitvoering nog een wijziging in het project aanbrengen?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de aard van de wijziging en het moment waarop het verzoek zich voordoet, maar meestal is dit inderdaad mogelijk. Houd er wel rekening mee dat dergelijke veranderingen van grote invloed kunnen zijn op de uiteindelijke kosten. 

WIJ HELPEN U GRAAG MET HET OPLOSSEN VAN UW (BOUW)PROBLEMEN!
WIJ KUNNEN UW BOUWVERGUNNING EN BOUWTEKENINGEN VERZORGEN!

Er komt een hoop kijken bij het bouwen van Uw project!

Vraag: Welke vergunningen zijn nodig voor een bouwproject?
Antwoord: De afdeling gebouw-inspectie, het gemeentelijk bureau van welstand en planning of de afdeling vergunningen van uw (deel)gemeente beschikt over een lijst van vergunningen en inspecties met betrekking tot bouw- en bestemmingsplannen die vereist zijn voor nieuwbouw of verbouwingen.

Vraag: Kan ik tijdens de uitvoering nog een wijziging in het project aanbrengen?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de aard van de wijziging en het moment waarop het verzoek zich voordoet, maar meestal is dit inderdaad mogelijk. Houd er wel rekening mee dat dergelijke veranderingen van grote invloed kunnen zijn op de uiteindelijke kosten. 

WIJ LOSSEN UW (BOUW)PROBLEMEN GRAAG VOOR U OP!
WIJ KUNNEN UW BOUWVERGUNNING EN BOUWTEKENINGEN VERZORGEN!

SERVICE

Wij helpen u graag bij het oplossen van uw (bouw) problemen.
*Wij regelen de bouwvergunning voor u.
*Wij kunnen zorgdragen voor de benodigde bouwtekeningen.
*Wij maken gebruik van uitstekende architecten.
*Wij werken samen met uitstekende en vakbekwame onder-aannemers.
Heeft u vragen?, laat ons dit weten via de telefoon of het contact formulier!

Bouwrijp maken van de grond

BOUWRIJP MAKEN
De kavel is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je nieuwbouwplannen. Deze moet bouwrijp zijn voor er kan worden gestart met de bouw. Maar als je aan het dromen bent over het laten bouwen van het perfecte huis, denk je vaak niet na over de kleine dingen die erbij komen kijken. En terecht: waarom zou je je daar nu al druk over maken? Toch is het belangrijk om te weten dat je op bepaalde dingen moet letten bij het kopen van een bouwkavel. Zo zal je waarschijnlijk het woord ‘bouwrijpe kavel’ wel eens hebben horen vallen. Maar wat is een bouwrijpe kavel?
BOUWRIJP IS…
Veel bouwers vragen om een bouwrijpe kavel om op te bouwen. Dit betekent dat het bouwterrein vrij is van obstakels, dat de grond schoon is, en de nodige voorzieningen (nutsvoorzieningen, wegen, etc.) aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst een oud huis gesloopt moeten of dat de grond verontreinigd is. Dit moet eerst netjes worden afgewerkt en opgeruimd. Maar het kan ook zijn dat de grond opgehoogd,
verbeterd of vlak gemaakt moet worden. Ook begroeiing zoals bomen en struiken
moeten verwijderd worden. De bouwer moet bij wijze van direct de schop in de grond kunnen steken om te starten met de bouw. 
BIJ HET BOUWRIJP MAKEN VAN DE GROND MOET JE LETTEN OP:
• De bereikbaarheid van de kavel
• De schoongrond-verklaring: de grond mag niet verontreinigd zijn
• Obstakels zoals boomstronken, oude funderingen & putten
• Drainage of de afwatering
In veel gevallen is de bouwgrond die je koopt al bouwrijp gemaakt door de verkopende partij, maar let hier goed op. Het kan voor veel onvoorziene kosten én vertraging in het bouwproces leiden als de bouwkavel niet rijp wordt bevonden. Gelukkig zijn er veel bedrijven die je kunnen bijstaan met advies. Weet je het even niet meer? Neem dan contact op met het bouwbedrijf waarmee jij wilt bouwen. Zij kunnen je precies vertellen welke eisen zij stellen aan de kavel voordat er kan worden begonnen met de bouw.

BOUWKAVEL KOPEN?

BOUWKAVEL KOPEN?
wilt u een bouwkavel kopen, maar je hebt geen idee waar je moet beginnen. Waar moet je op letten? Wat zijn de do’s en don’ts? Hoe groot moet de bouwgrond zijn? En hoe zit het met het bestemmingsplan? Om toch goed voorbereid te zijn, hebben wij een aantal aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.
1. De afmeting: is de kavel groot genoeg voor het soort huis dat u wilt bouwen?
En blijft er dan voldoende ruimte over voor een tuin en eventueel een garage?
2. De vorm: de vorm kan bepalend zijn voor het type woning dat u kunt bouwen.
Zo is een vierkante/rechthoekige kavel makkelijker te situeren dan een lange,
smalle kavel.
3. De bestemming: een kavel heeft altijd een bestemming. Is dit een
woonbestemming? Dan mag u er een woning op bouwen! Heeft de kavel een
agrarische bestemming? Dan moet er waarschijnlijk een wijziging worden
aangebracht in het bestemmingsplan. Dit kan een langdurig en tijdrovend
proces zijn!
4. De voorschriften: bijna iedere kavel heeft bebouwingsvoorschriften. Deze
voorschriften zorgen ervoor dat de woning past binnen het straatbeeld. Dit is
ook iets om mee te nemen in je overweging.
Andere dingen die handig zijn om te weten voordat je begint met de bouw van je droomhuis, zijn: 
• Is er een schoongrond-verklaring voor de bouwgrond? Veel woningbouwers
bouwen alleen op een bouwrijpe grond.
• Hoe diep moet er gefundeerd worden, en is heiwerk noodzakelijk? Niet overal
in Nederland hoeft niet altijd geheid te worden. Dit hangt af van hoe diep de
draagkrachtige grond zit. Ofwel: of de grond hard genoeg is.
• Wat is de grondwaterstand? Een hoge grondwaterstand kan leiden tot natte
muren als het geregend heeft.
Voor je de kavel koopt, moet je je dus goed laten inlichten door de makelaar. Neem desnoods een deskundige mee die je kan adviseren. Het belangrijkste aspect bij een bouwkavel kopen is je gevoel: voelt het plekje goed? Zie je jezelf op die plek wonen? Als het antwoord ‘ja’ is, is de eerste stap naar het kopen van een kavel gezet!

LET OP DE FUNDERING

FUNDERING
Voor velen van ons is het bouwen van je eigen huis een droom die uitkomt. In die droom denk je dan aan prachtige woningen, je denkt aan nieuwe meubels, je denkt aan ruimte en comfort en je denkt aan het geluk makende gevoel van je eigen thuis! Hate to break it to you, maar een droomhuis bouwen is ook hard werken: rommel en dingen die misgaan. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar gelukkig zijn er bouwbedrijven die (het meeste van) deze narigheid op zich nemen.
Om een huis stevig in de grond te verankeren, wordt een fundering onder het huis gelegd. De fundering is dan ook de eerste stap die een aannemer uitvoert. Als de bouw is uitgezet en de bouwput ontgraven, wordt als eerste de fundering van je nieuwe huis aangebracht. Er zijn verschillende soorten funderingen, afhankelijk van de aard van de ondergrond en het gewicht van het huis.
EEN GOEDE FUNDERING STAAT ALS EEN HUIS 
Als onderdeel van de ruwbouw is de fundering heel belangrijke eerste stap. Maar ook voordat de bouw begint, is de bouwer al bezig met de fundering, het type fundering en kracht die erop komt te rusten. Het voorwerk begint namelijk allemaal met sonderingen. Deze sonderingen zijn boringen in de kavel om het type ondergrond, de draagkracht en de diepte van de ondergrond hiervan te berekenen. Sonderingen verschaffen de constructeur alle informatie, zoals drukvastheid, die hij nodig heeft om te bepalen of er op vaste grond gefundeerd kan worden of dat er geheid moet worden. Daarnaast bepaalt de constructeur welke funderings-constructie er gelegd moet worden op basis van de sonderingen.
Dat is best een technisch en bouwkundig verhaal dus.
Maar met deze begrippenlijst, weet je precies wat er wordt bedoeld.
Funderen op staal met betonstroken: dit betekent dat de fundering direct op de zandlaag wordt gebouwd. Het heeft dus niet met staal of metaal te maken. Dit wordt ook wel stroken-fundering genoemd, omdat er stroken worden gestort, waarop later gebouwd gaat worden. Bij een prefab bouwer kan dit ook kant en klaar aangeleverd worden.
Grondverbetering: In sommige gevallen wordt de ondergrond verbeterd om zo de draagkracht te verbeteren. Bijvoorbeeld door het vervangen van niet-draagkrachtige
grond zoals klei of veen.
Heiwerk: Als de grond niet draagkrachtig genoeg is voor een fundering op stroken, dan wordt er meestal een fundering met heipalen toegepast. Heipalen leiden het gewicht van de toekomstige woning af naar dieper gelegen zandlagen, die wél stevig
genoeg zijn om de constructie te dragen. Heien is het in de grond inbrengen van houten of betonnen heipalen.
Houten palen: bij houten palen moet de heipaal onder de laagste waterstand blijven om houtrot te voorkomen.
Betonnen opzetters: deze worden op de houten palen geplaatst. Hierover wordt een betonbalk gestort.
Heistelling: een machine die aanhoudend met een heiblok of hydraulische hamer op de kop van de paal staat om de betonnen palen in de grond te brengen.
Kalenderen: tellen hoeveel slagen met een heiblok nodig zijn om de paal een vooraf bepaalde afstand te laten zakken. Hieruit is af te leiden dat de paal in de vaste grond staat.
Koppensnellen: het verwijderen van beton aan de bovenzijde van de paal na het inheien van de palen.
Wapenings-staven ook wapeningsstaal/staal: stalen staven in het beton die zichtbaar worden bij het koppensnellen. Deze worden vervlochten met de wapeningsstaven van de fundering.
Boorpalen: een andere manier van heien is met boorpalen. Eerst wordt een gat geboord in de grond die later wordt gevuld met beton en wapenings-ijzer/staal.

Contact 
BOUW BEDRIJF
A. van OOSTENBRUGGEN B.V.

KvK: 71300015 - BTW nr: NL8586.59.426.B01  Bank: NL49RABO0378 380 265  
BIC: RABONL2U

+31 (30) 220 35 45

info@van-oostenbruggen.eu

Maandag - Vrijdag: 07:00 - 16:30 uur
Weekend Gesloten (of op afspraak)

Staalweg 70 - 3721TJ BILTHOVEN
   (Bedrijvenpark LARENSTEIN)
(onderdeel van de AVO-Holding)

VACATURES

Voor onze bouwprojecten zijn wij regelmatig op zoek naar vakbekwame medewerkers
U kunt altijd vrijblijvend informeren, telefonisch of via onderstaand formulier "VOOR AL UW VRAGEN"

TIMMERMAN (ervaring vereist)

Geen vacatures beschikbaar!

Geen vacatures beschikbaar!

VOOR AL UW VRAGEN

     BOUWBEDRIJF A. van OOSTENBRUGGEN B.V.    Tel: +31 (30)  220 35 45
       © Copyright 2021 DAMARGROEP.nl - All Rights Reserved - gew: 10-1-2023 

Designed with Mobirise web page templates